• Váš košík je prázdny

Súčasťou objednávky na e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. Platobné možnosti sú:

Platba prevodom na účet predávajúceho
Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0051 5732 7821
BIC: GIBASKBX
Do kolónky variabilný symbol prosím uveď číslo objednávky 

Dobierka
platba až pri prevzatí tovaru

Splatnosť vystaveného objednávkového listu je 10 dní odo dňa vystavenia objednávky. 
Po prijatí platby na účet ( z platby prevodom a aj z platby dobierky) bude zákazníkovi vystavená elektronická faktúra. 
V prípade neurhadenia vystavenej sumy z objednávkového listu bude zákazník kontaktovaný e-mailom.